Troska o środowisko to inwestycja w przyszłość

 

Ochrona środowiska

Wspieranie instytucji pożytku publicznego

Kształcenie postaw proekologicznych w społeczeństwie

Rozwijanie ruchu Clean Up The World w Polsce

Propagowanie idei wolontariatu w obszarze podejmowania działań ekologicznych

Szerzenie wiedzy z zakresu odnawialnych źródeł energii

Promowanie edukacji ekologicznej

Wpływanie na poprawę stanu środowiska naturalnego

Jesteśmy częścią grupy ERGO, właściciela marek

Dołącz do nas!
Wspólnie #dbajMy o naszą Planetę.