Działamy odpowiedzialnie na rzecz przyszłych pokoleń

Swoje cele realizujemy poprzez realne działania. Projekty, których jesteśmy inicjatorami oraz w które angażujemy się to między innymi:

  • budowa pierwszej w Polsce charytatywnej farmy fotowoltaicznej;
  • działalność edukacyjna na rzecz dzieci i młodzieży oraz społeczności lokalnej w celu kształtowania świadomości ekologicznej;
  • działalność charytatywna i pomoc społeczna, obejmująca m.in. montowanie instalacji fotowoltaicznych na budynkach użytku publicznego;
  • nasadzenia drzew;
  • organizowanie regularnych akcji sprzątania planety;
  • wspieranie akcji recyklingowych i promowanie ruchu ZERO WASTE;
  • mobilizowanie lokalnych społeczności do wolontariatu na rzecz działań proekologicznych;
  • inicjowanie i wspieranie partnerstw sektora publicznego, prywatnego, społecznego.

 

Jesteśmy częścią grupy ERGO, właściciela marek