ERGO cares

Fundacja ERGO cares powstała w 2021 roku i stanowi integralną część grupy Ergo, zajmującej się odnawialnymi źródłami energii. ERGO cares jest organizacją pozarządową, która realizuje cele mające status pożytku publicznego, działając na rzecz szeroko rozumianej ekologii i ochrony środowiska.

ERGO cares to przede wszystkim ludzie, którzy w poczuciu solidarności i troski o wspólne dobro, jakim niewątpliwie jest nasza Planeta realizują rozmaite projekty związane z popularyzacją ekologii, czy aktywizowaniem społeczeństwa do podejmowania działań mających na celu ochronę środowiska.

Cytat - ikona
Mamy tylko jedną Ziemię, a jej przyszłość zależy od każdego, na pozór niewielkiego, ludzkiego działania, zależy od każdego z nas.
Cytat - ikona

Nasza misja

Projekty które realizujemy oraz planujemy realizować w przyszłości, mają bezpośredni wpływ na poprawę jakości naszej Planety. Przyświeca nam idea, aby wspólnymi siłami dbać o Ziemię, bo drugiej nie będzie nam dane dostać.

Działamy na wielu płaszczyznach: biznesowej, społecznej, a także edukacyjnej, by docierać z naszą zieloną misją do możliwie najszerszego grona osób. W ramach współpracy z sektorem biznesu koncentrujemy się między innymi na wdrażaniu technologicznych rozwiązań bazujących na odnawialnych źródłach energii, które mogą pracować na rzecz najbardziej potrzebujących jak np. charytatywne farmy fotowoltaiczne, czy instalacje fotowoltaiczne montowane na dachach domów dziecka lub domów opieki społecznej.

W obszarze działań edukacyjnych realizujemy rozmaite projekty we współpracy ze szkołami, by od najmłodszych lat kształtować w naszych obywatelach postawy proekologiczne i budować ich wrażliwość na otaczający świat.

 

Wierzymy, że prowadzenie biznesu w duchu społecznej odpowiedzialności, to jedyna właściwa droga, którą należy podążać. Jeżeli bliskie Ci są te wartości i chcesz się stać ich częścią to dołącz do nas – razem możemy zrobić dużo więcej!

Cytat - ikona
Myśląc o kolejnych pokoleniach realizujemy projekty, które wspierają ochronę środowiska, a tym samym
dbają o przyszłość naszą i naszych najbliższych.
Cytat - ikona

Jesteśmy częścią grupy ERGO, właściciela marek