Dofinansowanie na fotowoltaikę „Mój prąd 3.0”

„Mój prąd 3.0” to rządowe dofinansowanie do fotowoltaiki polegające na zwrocie części kosztów związanych z zakupem instalacji fotowoltaicznej  dla domu (mikroinstalacji).

Dla kogo?

Dofinansowanie na fotowoltaikę skierowane jest wyłącznie do osób fizycznych, które wytwarzają energię elektryczną na potrzeby własne oraz związane są z zakładem energetycznym umową regulującą kwestie wprowadzenia do sieci wyprodukowanej energii. Warunkiem uczestnictwa w programie jest refinansowanie instalacji o mocy 2-10 kW – instalacja musi być nową inwestycją, a nie rozbudową już istniejącej.

Kwota dofinansowania

Wysokość dofinansowania do fotowoltaiki w ramach trzeciej edycji programu „Mój prąd” stanowi przedmiot ustaleń Ministerstwa Klimatu i Środowiska oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W 2021 roku dotacja sięgała 50% kosztów kwalifikowalnych, przy czym nie więcej niż 3 000 zł.

Najważniejsze terminy

Otwarcie naboru wniosków ruszyło 1 lipca 2021. Do trzeciej edycji przyjmowane będą wnioski o dofinansowanie na fotowoltaikę, których koszty kwalifikowane poniesiono od 1 lutego 2020 roku.

Dofinansowanie na fotowoltaikę

Ulga termomodernizacyjna

Ulga termomodernizacyjna to możliwość  odliczenia  w rocznym  zeznaniu podatkowym (PIT)  poniesionych  kosztów  związanych między innymi z  instalacją fotowoltaiki  na budynku mieszkalnym. Obejmuje ona rozmaite koszty związane z zakupem niezbędnych materiałów budowlanych, urządzeń oraz usług. Ulga nie jest dotacją ani pożyczką, zatem  przysługuje każdemu,  kto spełnia określone wymagania.
Z ulgi mogą skorzystać także osoby, które  otrzymały dofinansowanie do paneli fotowoltaicznych w ramach rządowego programu Mój Prąd. Obejmie ona wówczas kwotę pomniejszoną o otrzymaną dotację.

Dofinansowanie do paneli fotowoltaicznych

Dla kogo?

Odliczenie kosztów instalacji od podatku przysługuje tym, którzy są właścicielami lub współwłaścicielami budynku mieszkalnego (dom wolno stojący, w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej) na dachu, którego została zamontowana instalacja lub – jeżeli nie ma takiej możliwości – budynku przynależnego do nieruchomości – garaż, wiata, budynek gospodarczy.

Warunkiem skorzystania z ulgi jest także konieczność rozliczania dochodów zgodnie ze skalą podatkową 17% lub 32%, stosując jednolitą stawkę 19% bądź ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

Wysokość ulgi

Wysokość dofinansowania do fotowoltaiki, którą zgodnie z ustawą można odliczyć od podatku wynosi maksymalnie 53 tysiące złotych. Jeżeli więc koszty instalacji przekroczą 53 tysiące, podatnik będzie mógł w danym roku odliczyć wyłącznie koszty do wysokości ustawowej kwoty. Warto jednak dodać, że w okresie kolejnych 6 lat będzie mógł odliczyć pozostałą nadwyżkę – także do wysokości 53 tysięcy złotych. Podstawę rozliczenia stanowią faktury za zakup lub wykonaną usługę, na których będą widniały dane osoby, która zamierza skorzystać z ulgi.

Należy pamiętać, że ulga przysługuje na osobę, a nie na inwestycję, co oznacza, że w przypadku współwłaścicieli, każdy z nich może skorzystać z ulgi podatkowej i odliczyć do 53 tysięcy złotych

Najważniejsze terminy

Warunkiem skorzystania z ulgi jest zakończenie wszelkich prac związanych z montażem instalacji fotowoltaicznej w okresie 3 kolejnych lat od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek.

Preferencyjny kredyt na OZE współpraca z BNP Paribas, Alior

Weź kredyt na zielone zmiany i postaw na nowoczesne technologie. Działasz z korzyścią dla siebie i klimatu! Stała rata i 0% prowizji.

Dla kogo?

Z preferencyjnego kredytu inwestycyjnego mogą skorzystać osoby planujące podjąć działalność wytwarzania energii pochodzącej z odnawialnych źródeł.
Dofinansowania do fotowoltaiki - bank BNP Paribas

Fotowoltaika dofinansowanie z firmą Sunergo