Ulga inwestycyjna – 25% w podatku rolnym

Dofinansowanie fotowoltaiki dla rolników to ulga inwestycyjna pozwala na odliczenie od podatku rolnego 25% kosztów poniesionych w wyniku zakupu i instalacji urządzeń służących ochronie środowiska, w tym produkcji odnawialnych źródeł energii. Analogicznie, jak ulga termomodernizacyjna obejmuje ona rozmaite koszty związane z zakupem niezbędnych materiałów budowlanych, urządzeń oraz usług.

Dla kogo?

Dofinansowanie do fotowoltaiki dla rolników z odliczeniem 25% kosztów od podatku może skorzystać wyłącznie płatnik podatku rolnego, między innymi osobom fizycznym, osobom prawnym, jednostkom organizacyjnym, spółkom oraz osobom nieposiadającym osobowości prawnej, które są właścicielami gruntów, posiadaczami samoistnymi gruntów, użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

Wysokość ulgi

Dofinansowanie do fotowoltaiki dla rolników z odliczeniem 25% kosztów od podatku może skorzystać wyłącznie płatnik podatku rolnego, między innymi osobom fizycznym, osobom prawnym, jednostkom organizacyjnym, spółkom oraz osobom nieposiadającym osobowości prawnej, które są właścicielami gruntów, posiadaczami samoistnymi gruntów, użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

Dofinansowanie do fotowoltaiki dla rolników