Warsztaty  ekologiczne – „Energia drzemiąca w naturze”

19.03.2022 w Centrum Kultury i Bibliotece Publicznej Gminy Suchy Las, odbył się Wiosenny Festyn Przyrodniczy, w którym mieliśmy przyjemność uczestniczyć. W ramach projektu fundacji “Akademia ekoLogiczna”, mającego na celu kształtowanie postaw i zachowań proekologicznych od najmłodszych lat, zostały przeprowadzone warsztaty dla dzieci w wieku od 8 do 12 lat. Składały się one z dwóch segmentów – edukacyjnego wykładu oraz praktycznych zajęć.

Cel warsztatów „Energia drzemiąca w naturze”

Celem naszych warsztatów było uświadomienie dzieci o wpływie elektryczności na codzienne życie. Chcieliśmy pokazać, jak ważne jest oszczędne gospodarowanie zasobami naturalnymi poprzez efektywne korzystanie z energii. Nasi najmłodsi uczestnicy po eko-lekcjach zdali sobie sprawę z konieczności ograniczania zużycia energii oraz zrozumieli, jak odnawialne źródła energii mogą odegrać kluczową rolę w przyszłości. Pracownicy SUNERGO w ramach wolontariatu zaangażowali się w prowadzenie warsztatów i działalność edukacyjną w ramach ERGO GROUP.

Program warsztatów

Podczas festynu przeprowadziliśmy warsztaty pod hasłem „Energia drzemiąca w naturze”. Po krótkiej części wprowadzającej, w której omówiliśmy obszary życia wykorzystujące energię oraz istotę dostępu do niej, przeszliśmy do szczegółowej analizy wad i zalet tradycyjnych oraz nowoczesnych odnawialnych źródeł energii. Celem było uświadomienie dzieci o tym, jak zielona energia ma duży wpływ na naszą przyszłość. Po zakończeniu części teoretycznej rozpoczęliśmy obserwację energii słonecznej – przeprowadziliśmy badania, spisaliśmy wyniki i omówiliśmy je. Jednak najważniejszym elementem warsztatów była budowa fotowoltaicznej zabawki. Poprzez praktyczne doświadczenie uczestnicy mieli okazję zobaczyć, jak energia słoneczna może być wykorzystana do wytwarzania własnej energii elektrycznej. To była wspaniała okazja, aby najmłodsi mogli zrozumieć, jak działają odnawialne źródła energii.

Wspólna droga do lepszej przyszłości

Dzięki zaangażowaniu pracowników SUNERGO, którzy jako wolontariusze prowadzili te warsztaty, mogliśmy stworzyć inspirującą i interaktywną przestrzeń, w której dzieci mogły poszerzać swoją wiedzę o ekologii i energii. Wierzymy, że nasze warsztaty przyczynią się do kształtowania postaw proekologicznych od najmłodszych lat i pobudzą uczestników do podejmowania działań na rzecz zrównoważonej przyszłości.

Przeczytaj również

Liczymy na dobrą pogodę – warsztaty w Kowanówku

W listopadzie mieliśmy okazję wziąć udział w projekcie „Liczymy na dobrą pogodę” (...)

Zasililiśmy dobrą energią Gnieźnieński Klub Seniora

W maju i czerwcu tego roku mieliśmy przyjemność być świadkami wielkiego dzieła, które jednocz(...)

Charytatywna instalacja fotowoltaiczna w Gnieźnie

Koncepcją projektu „Dajemy dobrą energię” jest niesienie realnej pomocy dla instytucji pożyt(...)

Dopasuj swój idealny system fotowoltaiczny